CINEMA I TV

Un missatge codificat va espatllar 'Better Call Saul's Biggest Twist'.