HISTÒRIA

Les grans preguntes de Cracked: 6 raons per les quals els Estats Units no utilitzen el sistema mètric