GENT FAMOSA

La cosa més racista que llegiu de petit (era del Dr. Seuss)