VIDEOJOCS

Fet: totes les pel·lícules de vampirs van arrencar un antic joc de rol