CINEMA I TV

6 pel·lícules de tropes estranyament específiques amb les quals es van obsessionar breument