CINEMA I TV

18 fets de la televisió ara ja ho sabeu per absorbir mentre es fa un cop